Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού Survivor

Η εταιρεία με την επωνυμία «UNLIMITED SPORT», που εδρεύει στην Γλυφάδα, οδός Λεωφ. Βουλιαγμένης 96, Τ.Κ. 16675», (εφ’ εξής η «διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό (προωθητική ενέργεια), µε τους ακόλουθους όρους συµµετοχής για τη θέση σε ισχύ και εφαρμογή των οποίων οποιοσδήποτε συμμετέχων καλείται να λάβει γνώση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν σε Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρία Unlimited Sport και οι εργαζόμενοι στις εταιρίες που προσφέρουν τα δώρα του διαγωνισμού, όπως και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για την λήψη και την αξιοποίησή τους βαρύνουν τους νικητές.

Ο 1 (ένας) νικητής, κερδίζει 1 διπλή πρόσκληση για τον τελικό του Survivor που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 13/7/2018.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί μέσα από κλήρωση που θα γίνει με τους λαχνούς όλων των Under Armour Brand Houses την Τετάρτη 11 Ιουλίου, 12:30 μ.μ. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας. Το όνομα του ενός (1) νικητή θα ανακοινωθεί στην facebook σελίδα @underarmourgreece.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τους διαγωνισμούς, να τροποποιήσει τους όρους τους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους με ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της στο underarmour.unlimitedsport.gr.

Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να λάβει μέρος και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του/της στον Διαγωνισμό ολοκληρώνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες: Αγορά σε Under Armour Brand House από 30€ και άνω και συμπλήρωση των στοιχείων στους λαχνούς που βρίσκονται στο ταμείο του κάθε καταστήματος. Για κάθε 30€, κάθε συμμετέχων/ουσα δικαιούται και ένα λαχνό. Π.χ Αγορές 30€ = 1 λαχνός, 60€ = 2 λαχνοί, 90€ = 3 λαχνοί.

Καμία σχέση δεν έχει ο διαγωνισμός αυτός με την εταιρία Facebook και Instagram ή με όσους εκμεταλλεύονται εν γένει το Facebook και το Instagram.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τους όρους των διαγωνισμών και να τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα